Styrelsens samansättning 2023

Ordförande:

Staffan Jönsson
Tängsta 310
880 30 Näsåker
Mobil: 070-622 31 77
E-post: rovdjursjakt@gmail.com

Sekreterare:

Ia Olsson Widén

Sösjö 450

843 93 Bräcke

Mobil: 070-258 25 93

E-post: ia.olsson@hotmail.com


Kassör:
Mikael Olsson

Lomsjövägen 11

891 92 Örnsköldsvik
Mobil: 070-298 59 58
E-post: mikael.olsson@strangbetong.se

Ledamöter:

Örjan Mattson
Peder Ragnarsson


Suppleanter:
Robin Boija

Revisorer
Göran Jönsson
Lena Jönsson Hjertén


Revisorsuppleanter:
Jan-Gunnar Jonsson
Annika Engman

Valberedning:
Ida Berggreb (sammankallande)
Mattias Kamfjord
Tony Johansson

Skicka oss ett meddelande