Verksamhetsberättelse 2016

SSF ÅNGERMANLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

 

Styrelsen för lokalklubben Ångermanland får härmed avge följande verksamhets- och

förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016.

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2016

 

Ordförande                              Staffan Jönsson

Kassör                                     Mikael Olsson

Sekreterare                              Terese Sandström

Ledamot                                  Peder Ragnarsson

Ledamot                                  Ulf Jonsson

Ledamot                                  Mats Mattsson

Ledamot                                  Joakim Byström

Suppleant                                Per Tjärnlund

Suppleant                                Tobias Mårtensson

 

 

REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 2016

 

Revisor                                    Göran Jönsson

Revisor                                    Lena Jönsson Hjertén

Suppleant                                Jan-Gunnar Jonsson

Suppleant                                Örjan Matsson

 

 

VALBEREDNING 2016

 

Göran Olsson (sammankallande), Boris Sandström och Fredrik Söderlund.

 

 

FIRMATECKNARE (var för sig)

 

Ordförande Staffan Jönsson och kassör Mikael Olsson.

 

 

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

 

Inga motioner har inkommit.

 

 

MÖTESVERKSAMHET

 

Utöver det konstituerande mötet har styrelsen haft kontakt via telefon och e-post.

 

SSF Ångermanland har varit representerad vid Jaktmässa i Ramsele

 

 

JAKTPROV

 

De utlysta jaktproven har delats upp på två provplatser, Backe och Näsåker.  Sammanlagt med de rörliga och utlysta jaktproven blev det totalt sju stycken första pris. Resultatlista för utlysta och rörliga prov se bilaga 1

                                           

Skallkungen

Fyra domare från Ångermanland fick uppdrag döma jaktprov under Skallkungen;

Ulf Jonsson, Boris Sandström, Göran Olsson och Peder Ragnarsson.

 

Ångermanlands representant i år var Röjåsens Vilja, ägare Staffan Jönsson som kom på en hedrande 4:e plats.

 

Vandringspris jaktprov

 

Kolåsens kennels vandringspris instiftades 1997 av Boris Sandström och avser de tre bästa proven under året tagna inom Sverige.

 

1. Röjåsens Vilja, äg.Staffan Jönsson, Resele

Näsåker/Backe         19 aug                      76 p.                                 1:a                            15 p.

Resele                      3 Sept.                      86 p.                                 1:a                            15 p.

Vemdalen                1 okt                         82 p.                                 1:a                            15 p.

Totalt                                                        244 p.                                                               45 p.

 

Inteckningar i Kolåsens kennels vandringspris

1997          Kolåsens Sippa                       äg. Johan Nordin, Ramsele

1998          Blanksvedjans Daisy              äg. Anders Eriksson, Härnösand

1999          Tjäderbrännans Tanja             äg. Roland Eriksson, Domsjö

2000          Tapion Paras                           äg. Bengt Persson, Sollefteå

2001          Fångsjödalens Tuff                 äg. Kai Lappalainen

2002          Kolgårdens Sari                      äg. Mikael Gottfridsson, Ramsele

2003          Nipsippas Zimba                     äg. Johan Nordin, Ramsele

2004          Tapion Siipi                            äg, Kai Lappalainen, Näsåker

2005          Tjärstubbens Yksi                   äg. Ulf Jonsson, Backe

2006          Tjärstubbens Rusko-Aika       äg. Fredrik Söderlund, Själevad

2007          Jahti-Impan Trilla                   äg. Lars Wermelin, Backe

2008          Tjärstubbens Kärki                 äg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Tunnersjöbäckens Valle         äg. Ulf Hansson, Sollefteå

2012          Knakadalens Aiga                   äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014          Sörlidbäckens Itzi                   äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

2015          Röjmyrens Ante                     äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016          Röjåsens Vilja                        äg. Staffan Jönsson, Resele

 

Tallparkens kennels vandringspris  instiftades 2007 av Roland Eriksson och avser de tre bästa proven under året varav minst två skall vara arrangerade av SSF Ångermanland.

 

1. Röjåsens Vilja, äg.Staffan Jönsson, Resele

Näsåker/Backe         19 aug                      76 p.                                       

Resele                      3 Sept.                      86 p.                                       

Vemdalen                1 okt                         82 p.                                       

Totalt                                                        244 p.                                     

                                

Inteckningar i Tallparkens kennels vandringspris

2007          Tallparkens Ronja                   äg. Roland Eriksson, Domsjö

2008          Tjärstubbens Kärki                 äg. Mikael Olsson, Örnsköldsvik

2009          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2010          Utterdalens Pajjo                    äg. Mats Olof Mattsson, Backe

2011          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden      

2012          Knakadalens Aiga                   äg. Jan-Gunnar Jonsson, Bredbyn

2013          Kiepin Kaamos                       äg. Fredrik Söderlund, Moliden

2014          Sörlidbäckens Itzi                   äg. Peter Stiernman, Bjärtrå

2015          Röjmyrens Ante                      äg.Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016           Röjåsens Vilja                       äg. Staffan Jönsson, Resele

 

 

                                        

Älgols kennels vandringspris  instiftades 2003 av styrelsen efter en gåva av Bert Olsson och avser årets yngsta jaktprovsmeriterade hund. Efter styrelsebeslut 2010 tillfaller numera detta pris till årets klubbmästare. De inteckningar som tagits under tidigare år gäller fortfarande.

 

 

Klubbmästare 2016

Klubbmästare  fr.o.m. 2015, avser den hund som tar högsta poängen av 2 jaktprov under säsongen.

 

2016 års klubbmästare blev Röjåsens Vilja, ägare Staffan Jönsson Resele

 

Resele                      3 sept                        86 poäng

Vemdalen                1 okt                         82 poäng

Totalt                                                        168 poäng                                                  

                               

Inteckningar i Älgols kennels vandringspris

2003          Tjärstubbens Yksi                   äg. Ulf Jonsson, Backe

2004          Attila                                       äg. Mattias Norberg, Själevad

2005          Orrmyrens Axa                       äg. Per Lidström, Trehörningsjö

2006          Axo                                         äg. Bo Gustafsson, Backe

2007          Axo                                         äg. Bo Gustafsson, Backe

2008          Kolåsens Stepp                       äg. Jonas Karlsson, Sollefteå

2009          Knakadalens Aiga                   äg. Jan Gunnar Jonsson, Bredbyn

2010          Sötmyrans Kiire                      äg. Kai Lappalainen, Junsele

2011                  no                                                         no

2012          Tjärstubbens Leia                   äg. Göran Olsson, Själevad

2013                  no                                                         no

2014                  no                                                         no

2015          Röjmyrens Ante                      äg. Anders & Majken Hellman, Kramfors

2016          Röjåsens Vilja                        äg. Staffan Jönsson, Resele

 

 

 

Årets klubbmästare samt vinnare av Kolåsens och Tallparkens vandringspriser 2016: SEJCH Röjåsens Vilja, äg. Staffan Jönsson, Resele

 

 

Nya championhundar

SEJCH Tjärstubbens Leia äg Göran Olsson

SEJCH Röjåsens Vilja äg Staffan Jönsson

 

 

 

 

UTSTÄLLNING

 

Under 2016 hölls årets hundutställning i Bredbyn, deltog totalt 24 hundar varav 10 norrbottenspetsar och 14 finska spetsar. Domare var Aina Lundmark och resultatet ses som bilaga 2. En eloge till ”Ö-viks gruppen” som lägger ner ett enormt arbete på denna utställning!

 

 

SLUTORD

 

Vi har lagt ännu ett verksamhetsår till handlingarna. Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer och markägare som ställt upp och hjälpt till med utställning, jaktprov samt under Ramsele jaktmässa.  Utan er alla engagerade skulle verksamheten inte fungera. För övrigt får vi önska ett Nytt Gott Jaktår 2017.

 

 

/Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1              

 

                    Utlysta jaktprov Näsåker/Backe 2016

 

Kronskogens Tikko. 82p äg Hans Molin Helgum 

Viterlidens Skröder 80p äg Mikael Olsson Örnsköldsvik 

Röjbackens Teko 77p äg Ulf Jonsson Backe

Röjåsens Vilja 76 p äg Staffan Jönsson Näsåker 

Klingermyrans Thrax 75 p äg Per Gannå Sundsvall

                                                                

 

Rörliga jaktprov 2016

 

Åbackens Tuffa Tjeijen 58 p.  Äg. Robin Boija

Röjåsens Vilja 86p. Äg. Staffan Jönsson

Viterlidens Skröder 58 p. Äg. Mikael Olsson

Röjbackens Teko 72 p. Äg Ulf Jonsson

Tjärstubbens Leia 85p. Äg. Göran Olsson

Kolåsens Ekko 48p. Äg. Göran Jönsson

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan