Jaktprov 2024

SSF Ångermanland

 

Ångermanland anordnar jaktprov i höst enligt nedanstående planering.

 

För medlemmar i SSF Ångermanland är startavgiften 100 kronor, för klubbhundar som gör jaktprovsdebut utgår startavgiften. Vi välkomnar givetvis medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats, startavgiften är då 200 kronor. Domararvodet är alltid 200 kronor.

 

Ordinarie/Utlysta prov

Tängsta 17 – 18 augusti

Anmälan till provet görs via formulär på www.ssf-riks.se eller via mejlad anmälningsblankett till:


Namn:           Staffan Jönsson

Adress:          Tängsta 310

                     881 97 Resele

E-post:          rovdjursjakt@gmail.com

Tel:               070-622 31 77

 

Tängsta 28 - 29 september

Anmälan till provet görs via formulär på www.ssf-riks.se eller via mejlad anmälningsblankett till:


Namn:           Alexander Melander

Adress:          Åsmon 210

                     881 98 Näsåker

E-post:          melanderalex@gmail.com

Tel:               073–819 59 85

 

Anmälan ska vara anmälningsmottagaren tillhanda senast två veckor före provet. Har bekräftelse inte kommit via telefon eller e-post inom tre dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören finner det befogat. Startavgift och domararvodet vid ordinarie/utlysta prov betalas till provledaren på plats vid provtillfället. Gällande boende, kontakta Staffan Jönsson, se tidigare info.

 

Rörliga prov

Vill du starta din hund på egna marker vid en tidpunkt som passar dig? Skriftlig anmälan krävs senast 3 dagar före beräknad provdag. Har bekräftelse inte kommit via e-post eller telefon inom 3 dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledare senast 3 dagar före provdagen. Det är alltid provledaren som utser domaren.

 

Vid rörliga prov ska startavgiften vara insatt på SSF Ångermanlands BG 263-4749 före provstart. Ange jaktprov samt hundens registreringsnummer på inbetalningen.

 

Anmälan görs via formulär på www.ssf-riks.se eller via mejlad anmälningsblankett till:

 

Namn:           Örjan Mattsson

Adress:          Binböle 115

                     873 98 Nordingrå

E-post:          mattsson.binbole@telia.com

Tel:               070-686 76 80

 

Välkommen att starta din hund i höst!

Lidsjöbergsprovet inställt

Vi får tyvärr meddela att Lidsjöbergsprovet i år måste ställas in.

Jaktprov SSF Ångermanland hösten 2021

Ångermanland anordnar jaktprov i höst enligt nedan. För medlemmar i Ångermanland så är startavgiften 100 kronor (för klubbhundar som gör jaktprovsdebut utgår ingen startavgift. Domararvodet är alltid 200 kronor. Vi välkomnar givetvis även medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats (startavgiften är då 200 kr). Alla jaktprov genomförs i enlighet med de rekommendationer som gäller för Covid-19 vid respektive provtillfälle.

Startavgift och domararvode betalas till provledaren på plats vid ordinarie/utlysta prov. Vid rörliga prov ska startavgiften vara insatt på SSF Ångemanlands bg 263-4749 före provstart. Ange jaktprov och hundens registreringsnummer på inbetalningen.

Ordinarie/Utlysta prov
Tängsta 16-17 augusti
Tängsta 9-10 oktober
Lidsjöbergsprovet 2-3 oktober (SSF Ångermanland medarrangör, se SSF Jämtland Härjedalen för mer information om anmälan mm)

Anmälan till båda proven i Tängsta görs via formulär på SSF Riks hemsida eller via mejlad anmälningsblankett till:
Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele
E-post: rovdjursjakt@gmail.com
Tel: 070-622 31 77

Anmälan ska vara anmälningsmottagare tillhanda senast två veckor före provet. Har bekräftelse inte kommit via mejl eller telefon inom tre dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren via telefon eller epost. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören finner det befogat. Möjlighet till boende i enklare campingstugor finns i anslutning till Tängstahallen som är samlingsplats för provet, kontakta Staffan Jönsson för information.

Rörliga prov på skilda platser
Vill du starta din hund på egna marker vid tidpunkt som passar dig så anmäl din hund till ett rörligt prov. För hösten 2021 så kommer klubben ha en särskild ”drive” för rörliga prov helgen 21-22 augusti där vi kommer försöka ha så många domare som möjligt tillgängliga för dömande av rörliga prov.

Anmälan görs via formulär på SSF Riks hemsida eller via mejlad anmälningsblankett till:
Örjan Mattsson, Binböle 115, 873 98 Nordingrå
E-post: mattsson.binbole@telia.com
Tel: 070-686 76 80

Skriftlig anmälan senast 3 dagar före beräknad provdag. Har bekräftelse inte kommit via mejl eller telefon inom tre dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren via telefon eller epost. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före provdagen. Det är alltid provledaren som utser domare. Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen för hundar/hundägare tillhörande SSF Ångermanland.

Välkommen med din anmälan!

Klubbmästerskap

SSF Ångermanlands Klubbmästare i Jaktprov

Regler:

* Hundägaren måste vara medlem i SSF Ångermanland och jaktprovet måste

anordnas i SSF Ångermanlands regi.

* Jaktprovstiden för Klubbmästerskapet är mellan 16 augusti – 31 december årligen.

* Rörliga och utlysta jaktprov räknas lika.

* De 2 högsta jaktprovspoängen under Klubbmästerskapets jaktprovsperiod räknas.

* Om 2 hundar hamnar på samma jaktprovspoäng, vinner den yngsta hunden.

* Hundägaren skall själv anmäla till SSF Ångermanlands sekreterare vilka jaktprovspoäng han vill använda till Klubbmästerskapet. Anmälan skall vara SSF Ångermanlands sekreterare senast den 10 januari.

* Klubbmästaren offentliggörs vid SSF Ångermanlands årsmöte.

/ Styrelsen 2015-08-04

 

Dela den här sidan