Lidsjöbergsprovet inställt

Vi får tyvärr meddela att Lidsjöbergsprovet i år måste ställas in.

Jaktprov SSF Ångermanland hösten 2021

Ångermanland anordnar jaktprov i höst enligt nedan. För medlemmar i Ångermanland så är startavgiften 100 kronor (för klubbhundar som gör jaktprovsdebut utgår ingen startavgift. Domararvodet är alltid 200 kronor. Vi välkomnar givetvis även medlemmar från andra lokalklubbar i mån av plats (startavgiften är då 200 kr). Alla jaktprov genomförs i enlighet med de rekommendationer som gäller för Covid-19 vid respektive provtillfälle.

Startavgift och domararvode betalas till provledaren på plats vid ordinarie/utlysta prov. Vid rörliga prov ska startavgiften vara insatt på SSF Ångemanlands bg 263-4749 före provstart. Ange jaktprov och hundens registreringsnummer på inbetalningen.

Ordinarie/Utlysta prov
Tängsta 16-17 augusti
Tängsta 9-10 oktober
Lidsjöbergsprovet 2-3 oktober (SSF Ångermanland medarrangör, se SSF Jämtland Härjedalen för mer information om anmälan mm)

Anmälan till båda proven i Tängsta görs via formulär på SSF Riks hemsida eller via mejlad anmälningsblankett till:
Staffan Jönsson, Tängsta 310, 880 31 Resele
E-post: rovdjursjakt@gmail.com
Tel: 070-622 31 77

Anmälan ska vara anmälningsmottagare tillhanda senast två veckor före provet. Har bekräftelse inte kommit via mejl eller telefon inom tre dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren via telefon eller epost. Vid vissa prov kan provtiden begränsas till 3 timmar om arrangören finner det befogat. Möjlighet till boende i enklare campingstugor finns i anslutning till Tängstahallen som är samlingsplats för provet, kontakta Staffan Jönsson för information.

Rörliga prov på skilda platser
Vill du starta din hund på egna marker vid tidpunkt som passar dig så anmäl din hund till ett rörligt prov. För hösten 2021 så kommer klubben ha en särskild ”drive” för rörliga prov helgen 21-22 augusti där vi kommer försöka ha så många domare som möjligt tillgängliga för dömande av rörliga prov.

Anmälan görs via formulär på SSF Riks hemsida eller via mejlad anmälningsblankett till:
Örjan Mattsson, Binböle 115, 873 98 Nordingrå
E-post: mattsson.binbole@telia.com
Tel: 070-686 76 80

Skriftlig anmälan senast 3 dagar före beräknad provdag. Har bekräftelse inte kommit via mejl eller telefon inom tre dagar efter anmälan så kontakta anmälningsmottagaren via telefon eller epost. När provdag och domare är fastställd ska anmälan göras till provledaren senast 3 dagar före provdagen. Det är alltid provledaren som utser domare. Rörliga prov är kvalificerande för Skallkungen för hundar/hundägare tillhörande SSF Ångermanland.

Välkommen med din anmälan!

Klubbmästerskap

SSF Ångermanlands Klubbmästare i Jaktprov

Regler:

* Hundägaren måste vara medlem i SSF Ångermanland och jaktprovet måste

anordnas i SSF Ångermanlands regi.

* Jaktprovstiden för Klubbmästerskapet är mellan 16 augusti – 31 december årligen.

* Rörliga och utlysta jaktprov räknas lika.

* De 2 högsta jaktprovspoängen under Klubbmästerskapets jaktprovsperiod räknas.

* Om 2 hundar hamnar på samma jaktprovspoäng, vinner den yngsta hunden.

* Hundägaren skall själv anmäla till SSF Ångermanlands sekreterare vilka jaktprovspoäng han vill använda till Klubbmästerskapet. Anmälan skall vara SSF Ångermanlands sekreterare senast den 10 januari.

* Klubbmästaren offentliggörs vid SSF Ångermanlands årsmöte.

/ Styrelsen 2015-08-04

 

Dela den här sidan